ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

25. O υπάλληλος του ΟΡΘΕ Παναγιώτης Κώτσας υπέβαλλε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, Μεγάλη Βρετανία με θέμα Νέες μέθοδοι αντιστοίχισης δυαδικών εικόνων. link

24. Ο προϊστάμενος του ΟΡ.ΘΕ Δρ. Φ-Ρ Ματίκας παρουσίασε την πρόταση για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης στη συζήτηση, παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Μανιάτη που πραγματοποιήθηκε ην Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Κατεβάστε την παρουσίαση.

23. Ο υπεύθυνος Τομέα Φυσικού Σχεδιασμού ΟΡ.ΘΕ. (Γ. Τόσκας, Συγκοινωνιολόγος,  MS-MUP),  εκπροσωπώντας τον ΟΡ. ΘΕ, υπέβαλε κατά τη διάρκεια του 2013 τις παρακάτω δραστηριότητες – δημοσιεύσεις – επιστημονικές έρευνες – προτάσεις και Συμμετοχή σε Συνέδρια:

  • Υποβολή Ολοκληρωμένης Έκθεσης (πρόταση – συμπλήρωμα συμβολής στη διαδικασία δημόσιας Διαβούλευσης) νομοθετικού κειμένου του Υπ. Αν. Αν. Υ. Με. Δι. για την «Αναμόρφωση και προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα των δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών της Ελλάδας», (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2013) 

 

  • Εκπόνηση και υποβολή Έκθεσης «Εκτίμησης Κόστους-Οφέλους (C/B A) για το Ενιαίο και Ευφυές Σύστημα Πληρωμής και Συλλογής Κομίστρου Αστικών Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη» ως τμήμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης (συνεργασία με ερευνητές ως μέρος υποχρεώσεων της θεσμικής συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος-Μάιος 2013)

 

  • Τεκμηρίωση και υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης της διαδικασίας Διαβούλευσης του «Ενιαίου και Ευφυούς Συστήματος Πληρωμής και Συλλογής Κομίστρου Αστικών Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη», ως τμήμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης (συνεργασία με ερευνητές ως συμβολή-θεσμική συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, 15 Μαϊου 2013)

 

  • Εκπόνηση Ερευνητικής Εργασίας (έμμισθη συμμετοχή/ προεδρεία τριμελούς επιστημονικής ερευνητικής ομάδας του ΣΑΣΘ) με αντικείμενο «Στρατηγικές κατευθύνσεις, Δείκτες Επίδοσης και Σχεδιασμός-Υλοποίηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων πιλοτικής έρευνας εφαρμοσιμότητας Συστήματος Μέτρησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας στις υπηρεσίες της Αστικής Συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης» (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012-Ιούλιος 2013)

 

  • «Ενιαίο και Ευφυές Σύστημα Πληρωμής και Συλλογής Κομίστρου στις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης», Εργασία (paper) αποδεκτή για παρουσίαση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΣ-ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ της Έρευνας για τις Μεταφορές (ICTR 2013, Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2013)

 

  • «A Performance Measurement System for PT Services in Thessaloniki, Greece», Εργασία (paper) αποδεκτή για παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο για τις Μεταφορές: Transport Research Arena/ TRA 2014 (Paris, April 2014)

22. Συμμετοχή του ΟΡ.ΘΕ. σε Εργαστήριο Πολυκεντρικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Polycentric Sustainable Urban Mobility Plan/ PolySUMP της πλατφόρμας προγραμμάτων INTELLIGENT ENERGY EUROPE στην πόλη Ancona της Ιταλίας). Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

21. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη του ΟΡΘΕ Μίρκα Ράδου, την Δευτέρα 25-2-2013 συμμετείχε με σχετική εισήγηση στην ημερίδα του ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο "Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ) - Νομοθεσία, Πρόληψη, Διαχείριση, Αντιμετώπιση". Η εισήγηση είχε τίτλο "Χωροθέτηση δραστηριοτήτων και επικινδυνότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης".

20. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη διοργάνωσε Συμπόσιο με θέμα "Βιώσιμες Πόλεις - Δυναμική Ανάπτυξη" την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012. Στην συζήτηση στρογγυλής τράπεζας δια της οποίας ολοκληρώθηκε το Συμπόσιο συμμετείχε η Αντιπρόεδρος του ΟΡΘΕ Δρ. Π. Ζέϊκου. 

19. O υπάλληλος του Οργανισμου Θεσσαλονίκης κ. Πάνος Κώτσας δημοσίευσε στα πρακτικά του συνεδρίου WASET στο Amsterdam εισήγηση με θέμα Rigid and Non Rigid Registration of Medical Images using the Weighted Ratio Criterion. 

18. Τα στελέχη του ΟΡΘΕ, Αναστασία Χαντζαρίδου και Χρυσόστομος Ψωμάς συμμετείχαν στην συνάντηση εργασίας της επιστημονικής επιτροπής του έργου "ACCOLAGOONS" στα πλαίσια της Δράσης ευθύνης του ΟΡΘΕ στις 2 Μαρτίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιστημονικής Επιτροπής. 

17. Ο Προϊστάμενος του ΟΡΘΕ,  Δρ  Θ.-Ρ.  Ματίκας, την Παρασκευή  2-3-2012  συμμετείχε με σχετική εισήγηση στην ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2014, Η διαμόρφωση ενός νέου αστικού Περιβάλλοντος και  τα αναπτυξιακά οφέλη για την πόλη και τους πολίτες». Η εισήγηση είχε τίτλο «Πρόσφατες Περιβαλλοντικές δράσεις του ΟΡΘΕ» και αναφέρονταν στις ενότητες Φυσικό Περιβάλλον, Αποκατάσταση Αστικού Περιβάλλοντος, Αστικό Πράσινο και Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης που είναι ενταγμένο στον Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος του ΟΡΘΕ.

16. Το στέλεχος του ΟΡΘΕ, Αναστασία Χαντζαρίδου, συμμετείχε στην συνάντηση εργασίας της μελέτης «Μελέτη σχεδίου διαχείρισης περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» στις 28 Φεβρουαρίου 2012 στην Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα, ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού.

15. Το στέλεχος του ΟΡ.ΘΕ, Αναστασία Χαντζαρίδου παρακολούθησε το Διεθνές Περιβαλλοντικό Συμπόσιο με θέμα “Water and Wetlands in the Mediterranean ” που πραγματοποιήθηκε στο Agadir, Marocco στις 6,7 και 8 Φεβρουαρίου 2012 στα πλαίσια του έργου LIFE+ Accolagoons «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” λιμνοθάλασσα Επανωμής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» στο οποίο συμμετέχει ο ΟΡΘΕ ως εταίρος.

14. Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης.

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal of Urban Policy and Planning: 
Moussiopoulos N., Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Spyridi D., Nikolaou K., "Environmental, social and economic information management for the evaluation of sustainability in urban areas: A system of indicators for Thessaloniki, Greece", Cities, 27(5): 377-384, 2010 η οποία προέκυψε από το πρόγραμμα συνεργασίας ΟΡΘΕ και ΑΠΘ για το Σύστημα Δεικτών στη Θεσσαλονίκη και επί του οποίου βασίζεται η λειτουργία του ΠΑΠΘ (Παρατηρητηρίου Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης), αναδείχθηκε το 4ο πιο δημοφιλές άρθρο την περασμένη χρονιά. 

13. Συμμετοχή στελεχών του ΟΡ.ΘΕ. σε συλλογικά όργανα, συμβούλια – εκπροσωπήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
 Θεοφάνης-Ρίζος Ματίκας (Δρ. Αρχιτέκτων – Χωροτάκτης, Προϊστάμενος ΟΡ.ΘΕ.): εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ. στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) καθώς και θεσμικός εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ. σε όργανα και φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Γιάννης Τόσκας (Διπλ. Πολιτ. Μηχανικός – MS Αστικού Σχεδιασμού - Συγκοινωνιολόγος) . 
Τέλος, ο κ. Γ. Τόσκας είναι αναπλ. εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ. στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) 

12.  Συμμετοχές υπαλλήλων του Υ.ΠΕ.ΚΑ που υπηρετούν στον ΟΡ.ΘΕ. σε διάφορα όργανα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.  link

11. Τα στελέχη του ΟΡ.ΘΕ. Γιάννης Τόσκας και Μαρία Λιλιμπάκη συμμετείχαν σε ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Παραδοσιακοί Οικισμοί της Π.Κ.Μ. « Άνω Πόλη -33 χρόνια μετά» (Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 15-12-2011). βλ. σύνδεσμο  link

10. Το στέλεχος του ΟΡ.ΘΕ. Ελένη Φαρδή παρευρέθηκε στην Ημερίδα με θέμα «Πρωτοβουλίες ενίσχυσης της οστρακοκαλλιέργειας και της οστρακοαλιείας στο Θερμαϊκό Κόλπο» που διοργανώθηκε στην Σίνδο στις 12 Δεκεμβρίου 2011, από το Δήμο Δέλτα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Το στέλεχος του ΟΡΘΕ Κώστας Νικολάου συμμετείχε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, ΕΕΧ (Ένωση Ελλήνων Χημικών), Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2011 και παρουσίασε την εργασία: "Χημικές παράμετροι στο σύστημα δεικτών του Παρατηρητηρίου Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ)" με συγγραφείς τους Νικολάου Κ. και Φαρδή Ε.

8. Ο υπάλληλος του ΟΡΘΕ Κώτσας Παναγιώτης δημοσίευσε την εργασία Rigid Registration of Medical Images using 1D and 2D Binary Projections στο Journal of Digital Imaging, Springer. H εργασία αυτή εισήχθη στις βάσεις δεδομένων : Harvard Surgical Planning Laboratory, Labome Science Experts, Whiterose University of Sheffield. link

7. Ο υπάλληλος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Κώτσας δημοσίευσε εισήγηση με θέμα A review of methods for 2D/3D image registration στα πρακτικά του συνεδρίου WASET στο Παρίσι 14-16 Νοεμβρίου 2011.  link

6. Πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία (Hamburg / 5-7 Οκτωβρίου 2011) το διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΜETREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) με θέμα: "Metropolitan Regions Coping with Climate Change". Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησε, εκπροσωπώντας τον ΟΡΘΕ, η κα Μαγδαληνή Σεγκούνη, αρχιτέκτων μηχανικός, η οποία επίσης, συμμετείχε σε σχετικό Panel με θέμα: Metropolitan Renewable Energy.

5. Το στέλεχος του ΟΡΘΕ, Ελένη Φαρδή, συμμετέχει ως αναπληρωματικό μέλος του ΥΠΕΚΑ, στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα .

4. Το στέλεχος του ΟΡΘΕ, Ελένη Φαρδή, παρακολούθησε με επιτυχία το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με θέμα «Αστικές Αναπλάσεις» που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην Αθήνα από 21-25/11/2011.

3. To στέλεχος του ΟΡΘΕ Κώστας Νικολάου συμμετείχε στο 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP, Ioannina, Greece, 24-27 September 2011 και παρουσίασε τρεις εισηγήσεις: α) "Establishment of an Observatory for Sustainability and Environment in Thessaloniki", συγγραφείς: Nikolaou K., Fardi E., β) "Development of an air quality management system for Thessaloniki", συγγραφείς: Moussiopoulos N., Tsegas G., Douros I., Chourdakis E., Nikolaou K., και γ) "Diurnal urban traffic and air quality during 2009-11 in Thessaloniki", συγγραφείς: Nikolaou K., Ntoumanakis E., Basbas S., Stamos I.

2.  Τα στελέχη του ΟΡ.ΘΕ, Ευγενία Κασίδη και Χρυσόστομος Ψωμάς παρακολούθησαν με επιτυχία το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ με τίτλο «Διαχείριση Επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων» που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στην Αθήνα από τις 17/10/2011 έως τις 21/10/2011.

1. Ο υπάλληλος του ΟΡΘΕ Παναγιώτης Κώτσας συμμετείχε στο συνέδριο της World Academy of Science  Engineering and Technology και παρουσίασε εισήγηση με θέμα 'Rigid Registration of Reduced Dimension Images Using 1D Binary Projections'. Η εργασία αυτή έχει ενταχθεί στο Industry Gateway Database.  link

topcup

ΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος...

Δείτε περισσότερα...

Αντικείμενο ΟΡ.ΘΕ.

Κύριο αντικείμενο του ΟΡΘΕ είναι ο σχεδιασμός και η...

Δείτε περισσότερα...

Η Θεσσαλονίκη του σήμερα

Η Θεσσαλονίκη στην μακραίωνη ιστορία της, των πλέον...

Δείτε περισσότερα...

Βρείτε μας στο χάρτη

Δείτε περισσότερα...
bottomcup