Αρχική ΣελίδαΈπειτα από ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε ΟΡΘΕ αποστέλλεται κείμενο-πρόταση προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη σχετικό με την προτεινόμενη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)  κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ. και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Αθήνα και από τμήμα που θα συσταθεί στις υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε συνέχεια του κειμένου-πρότασης προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, στάλθηκε στον Υπουργό ΔI.Μ.Η.Δ, κ. Μητσοτάκη, σχετικό έγγραφο με τα απαραίτητα στοιχεία.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχετικά με τον ΟΡ.ΘΕ

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης ή Οργανισμός Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Ιδρυτικός νόμος του Οργανισμού Θεσσαλονίκης είναι ο Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α’ / 6-9-1985), «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».


Κύριο αντικείμενο του ΟΡΘΕ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης (Ν 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α’ / 6-9-1985), «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»).


Ρυθμιστικό Σχέδιο, είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραμμάτων και των μέτρων που είναι αναγκαία για την χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο αποβλέπει τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον προγραμματισμό της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης, μέσα στα πλαίσια της Εθνικής χωροταξικής πολιτικής όπως αυτή προσδιορίζεται για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.


Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος, είναι το σύνολο των μέτρων και των κατευθύνσεων για την αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει μέτρα για:
Α) Την οικολογική ανασυγκρότηση της Θεσσαλονίκης, την προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υδροβιοτόπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.
Β) Την προστασία του τοπίου των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.
Γ) Την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δ) Τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών καθώς και της ηχορύπανσης.
Ε) Την αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών.

Νέα και Ανακοινώσεις

 • 9/1/2014

  Συζήτηση νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

  Η αναβληθείσα συζήτηση για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης,...

 • 26/11/2013

  Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου του έργου "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο SPECIAL"

  Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

 • 26/9/2013

  Αλλαγή διεύθυνσης ΟΡ.ΘΕ

  Ο ΟΡ.ΘΕ μετακόμισε στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Βας. Όλγας...

Ρυθμιστικό Σχέδιο, Ν.1561/85

Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος...

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο

topcup

ΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος...

Δείτε περισσότερα...

Αντικείμενο ΟΡ.ΘΕ.

Κύριο αντικείμενο του ΟΡΘΕ είναι ο σχεδιασμός και η...

Δείτε περισσότερα...

Η Θεσσαλονίκη του σήμερα

Η Θεσσαλονίκη στην μακραίωνη ιστορία της, των πλέον...

Δείτε περισσότερα...

Βρείτε μας στο χάρτη

Δείτε περισσότερα...
bottomcup